GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH NGẦM FECON (FECON UCC)

Công ty cổ phần công trình ngầm FECON (FECON UCC) thành lập ngày 24/12/2014 với sự tham gia của các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam và Nhật Bản, là công ty chuyên về thi công xây dựng công trình ngầm tại khu vực đô thị như thi công công trình hầm Metro, thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xử lý nền đất yếu trong thi công công trình ngầm bằng các công nghệ đặc biệt như Jet Grouting, Chemical Grouting, TAM Grouting.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của FECON UCC tập trung vào các mảng sau:

  • Thi công hầm và công trình ngầm bằng TBM
  • Thi công hầm và công trình ngầm theo phương pháp Pipe Jacking
  • Thi công Jet Grouting đường kính lớn (2,5m – 5m), Chemical Grouting, TAM Grouting