DA Xây dựng cầu Yên Xuân – Tỉnh Nghệ An

STT Dự án Đầu tư xây dựng và Nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy – tuyến tránh TP. Hà Tĩnh theo hình thức BOT Hạng mục: Xây dựng cầu Yên Xuân, tỉnh Nghệ An 
1 Chủ đầu tư Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP
2 Đơn vị yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP – Ban đầu tư xây dựng
3 Địa điểm Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
4 Nội dung công việc Thi công cọc xi măng đất CDM đường kính 800mm
5 Thời gian 05/2016 – 07/2016
6 Khối lượng 50.000 m