HCM Metroline 1 – Khởi công vận hành TBM tại ga Ba Son

STT  Dự án  Metroline 1 – Khởi công vận hành TBM ở ga Ba Son
1 Chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đường sắt đô thị
2 Đơn vị yêu cầu  RAITO KOGYO
3 Nội dung công việc  Gia cố nền đất Tôn Đức Thắng
4 Thời gian  2017 – Đã hoàn thành