HCM MTR Line 1 – Thi công Jet Grouting Gia cố tường vây

STT Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp HCMThi công Jet Grouting gia cố tường vây
1 Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt đô thị
2 Đơn vị yêu cầu Công ty BACHY SOLETANCHE Việt Nam
3 Địa điểm Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
4 Nội dung công việc Thi công cọc Jet Grouting đường kính D1000 mm, sâu L = 38m theo công nghệ JSG (Jumbo Special Grouting) 2 pha, vận chuyển đất thải
5 Thời gian 22/01/2015 – 08/02/2015
6 Khối lượng 213 m