Nút giao Trung Hòa

STT Dự án Xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch – Hồ Linh ĐàmXây dựng hoàn chỉnh nút giao Trung Hòa
1 Chủ đầu tư Bộ GTVT – Ban quản lý dự án Thăng Long
2 Đơn vị yêu cầu Tổng công ty xây dựng CTGT 4
3 Địa điểm Nút giao Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội
4 Nội dung công việc Thi công cọc Jet Grouting đường kính 800mm
5 Thời gian 05/04/2015 – 11/10/2015
6 Khối lượng 20.000 m