Sun Grand City – 69 Thụy Khuê

STT                 Dự án                         Sun Grand City – 69B Thụy Khuê
1 Chủ đầu tư  Tập đoàn Sun Group
2 Đơn vị yêu cầu  Công ty Cổ phần FECON
3 Phạm vi công việc  Cải tạo đất bằng CDM và khoan phụt vữa áp lực cao
4 Thời gian  2016