Tropicana Nha Trang

STT               Dự án                        Tropicana Nha Trang
1 Chủ đầu tư Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang
2 Đơn vị yêu cầu Công ty Cổ phầnFECON South
3 Phạm vi công việc Bơm vữa sau
4 Năm hoàn thành 2016